Your SEO optimized title page contents

هماهنگ کردن انواع فرمت های زیرنویس

با استفاده از این آموزش در زمان کوتاه میتوانید انواع مختلف زیرنویس مانند srt – ass – sub/idx …  را با روشی ساده هماهنگ کنید.

 

این آموزش با استفاده از برنامه KMPlayer که یکی از کاملترین برنامه های پخش کننده می باشد انجام شده

 

synchronize-subtitle-simple-way1

 

 

مراحل هماهنگ سازی:

 

۱- پس از اجرای فیلم در برنامه و بارگزاری زیرنویس ابتدا با استفاده از کلیدهای [ یا ] خط ابتدایی زیرنویس را با دیالوگ مربوطه اش در فیلم هماهنگ کنید

۲- اجازه دهید مقداری از زمان فیلم سپری شود سپس چک کنید که زیرنویس به مرور نسبت به دیالوگ های فیلم عقب میموفتد یا سریعتر پخش میشود

۳- سپس کلید های Ctrl + Y همزمان بزنید. پنجره Framrate Conversion Editor نمایش خواهد شد:

synchronize-subtitle-simple-way2

 

۴- در قمست Outpot FPS در صورتی که زیرنویس به مرور نسبت به فیلم دیرتر نمایش داده میشود این مقدار را کاهش و اگر به مرور با اختلاف زمانی سریعتر نمایش داده میشود مقدار را افزایش دهید

قسمت Input FPS را تغییر ندهید

۵- در پایان کلید Apply  و سپس Close را بزنید

۶- دومرتبه با کلید های [ یا ] یکی از خطوط زیرنویس را با دیالوگ مربوط اش در فیلم هماهنگ کنید

 

زیرنویس را چک کنید در صورتی که همچنان سرعت پخش زیرنویس نسبت به فیلم کمتر و یا بیشتر است زیرنویس را مجددا در برنامه بارگزاری کنید و مراحل را با مقادیر متناسب تری انجام دهید.

 

برای ذخیره کردن زیرنویس تنظیم شده در محیط برنامه راست کلیک کرده سپس Subtitle => Merge/Save as =>Rebuild & Save Subtitle as یا Rebuild & Save Subtitle as Movie Filename را کلیک کنید

 

اگر پس از اعمال تنظیمات زیرنویس به هماهنگی نرسید پیش از دادن مقادیر جدید در  پنجره Framrate Conversion Editor  حتما باید زیرنویس را مجددا در برنامه بارگزاری کنید. “برای این کار فایل زیرنویس را مجددا به پنجره برنامه درگ کنید (کشیدن و رها کردن) و یا بروی برنامه راست کلیک کرده سپس از منوی File گزیه Load Subtitle  را بزنید” (در هر بار اجرای مراحل در صورت به نتیجه نرسیدن زیرنویس باید مجددا در برنامه بارگزاری شود)

 

هر چه که زیرنویس نسبت به فیلم با سرعت کمتری دچار ناهماهنگی میشود در کادر Outpot FPS مقادیری که وارد میکنید باید به مقدار Input FPS نزدیک تر باشد و هرچه سرعت ناهمانگی بیشتر باشد اختلاف مقادیر هم بیشتر میشود (تفاوت نرخ “فریم در ثانیه زیرنویس و فیلم”)

 

تنها زیرنویس های متنی (srt – ass …) امکان ذخیره را دارند

 

معمولا پس از چند مرتبه انجام این روش و تسلط پیدا کردن, هماهنگ کردن یک زیرنویس بیش از ۲ دقیقه زمان نخواهد برد و به سادگی میتوانید زیرنویس را حداقل تا ۹۵ درصد هماهنگ  کرده و با کمی سعی و خطای بیشتر به هماهنگی کامل برسانید.

 اشتراک بگذارید